isang unos, isang bata, at isang watawat

Sa kabila ng unos, naipakita ang pagmamahal sa bayan,

mula sa agos ng panganib, watawat ay ipinaglaban.

Hindi ininda ang hirap upang lamang maprotektahan,

ang sagisag ng Pilipinas, inuna mula sa kahit ano pa man.

Marapa’t lamang na balikan at ang isang bayani ay paniwalaan,

na ang mabuting kabataan ay ang pag-asa ng bayan.

Hindi matatawaran ang kanyang kabayanihan,

Isa man siyang bata, ngunit marapa’t lang siya’y hangaan.

jill b.

Advertisements

About jillianfaith01

Playwright in the making. "You love writing tragedies because you are not afraid to face one." (Dangan, 2011) View all posts by jillianfaith01

2 responses to “isang unos, isang bata, at isang watawat

  • Onyokz

    Ang galing ng Batang ito. Pinakikita lng nya na kahit sa anumang sakuna o pangyayari ay Pilipino pa rin tayo. Ibanabandila nya ang isang Mahalagang Simbolo ng mga Pilipino. Mabuhay ka Nene sau ang saludo ko..

    • jillianfaith01

      tunay pong kahanga-hanga ang ipinakita ng batang ito. isa siyang napakagandang halimbawa sa mga kabataan na para bang hindi na maipakita ang kanilang pagmamahal sa bayan. sa mga kabataang wala nang makita kundi ang kamalian at kapintasan sa bansa at sa mga Pilipino. Maaaring ito ay pumukaw sa atin na anuman ang mangyari, mananatili ang ating pagka-Pilipino. Salamat po sa pagbabasa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: