Pilipinas, tunay ka nga bang malaya?

ika-12 ng Hunyo: Isa sa mga pinaka-mahalagang araw sa kasaysayan ng Pilipinas, sapagkat ito ang araw ng pagpapahayag ng kalayaan ng Pilipinas mula sa pagkakasakop ng Espanya sa bansa. Taon-taon ay ipinagbubunyi ang araw na ito upang sa gayon ay maalala ng bawat Pilipino ang hirap na pinagdaanan para sa kasarinlan ng bansa. Ngayon at 112 na taon nang nakalilipas mula nang ipinahayag ni Heneral Emilio Aguinaldo ang kalayaan, tunay pa nga bang malaya ang Pilipinas?

Masasabi nga bang malaya ang mga pamilyang nasasadlak sa kahirapan? Ang mga pamilyang lalo pang naghihirap habang ang mga masagana ay lalo pang nagiging masagana?

Masasabi bang malaya ang mga kabataang hindi mabigyan ng magandang edukasyon? Ang mga batang tinitiis ang init ng araw habang pakalat-kalat sa lansangan upang humingi ng walang kasiguraduhang tulong mula sa iba?

Masasabi bang malaya ang mga taong silaw sa kapangyarihan? Ang mga taong lahat ay gagawin kahit ito pa ay masama para lamang manatili sa kapangyarihan? Malaya ba angĀ  mga taong silaw rin sa yaman? Ang mga Pilipinong hindi marunong mamahagi sa nangangailangan at kailanma’y sarili lang ang iniisip?

Maaaring ang bansang ito ay malaya mula sa pagkakasakop ng iba, ngunit kailanma’y hindi magiging malaya ang Pilipinas mula sa mga suliranin nito; sapagkat matagal na tayong nakakulong sa kahirapan, katiwalian, at sa iba’t iba pang mga suliranin ng bayan. Bilang mga Pilipino, atin sanang ipanalangin sa Maykapal na balang-araw ay makamit natin ang tunay na kalayaan. Kalayaan na gagabay sa atin tungo sa kasaganaan.

Advertisements

About jillianfaith01

Playwright in the making. "You love writing tragedies because you are not afraid to face one." (Dangan, 2011) View all posts by jillianfaith01

6 responses to “Pilipinas, tunay ka nga bang malaya?

 • Tess Bautista

  magaling! marunong ka pala managalog hehehe..

 • Gen Velasco

  Bagamang nakalaya na sa kamay ng mga dayuhan . . . tayo’y hindi pa rin nakakaalis sa maling sistema ng ating pamahalaan at sa hindi tamang pamamalakad nito.

  Sinasabi ng mga eksperto, tanging sa rebolusyon o digmaan lang nakukuha ang tamang pagbababago palagay ko’y tama pagkat masdan ang Japan, Germany at ilang bansa — tunay na kalayaan tanging nakamit, pag-unlad nakamtan at pinahahalagaan pag mahirap balikan muli ang kahirapan.

  • jillianfaith01

   …ngunit sa aking palagay ay may mas maayos pang pamamaraan upang makamit ang totoong kalayaan nang hindi na kailangan pang gamitan ng dahas. salamat po ma’am sa pagbabasa. šŸ™‚

 • Ann Louise

  sadyang tunay. :))

  ang tunay na kalayaan ay ang maranasan mong pumiglas sa pagkakatali ng kahirapan, katiwalian at sa pag-iisip sa sariling kapakanan. šŸ™‚

  ang galing mo nak. šŸ™‚

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: